Crop insurance : 11 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार अतिवृष्टी नुकसान भरपाई, कोणते जिल्हे आहेत लवकर पहा

अंतर्गत शासन निर्णयाद्वारे स्थापित केलेल्या दरानुसार, कृषी पिके आणि जमिनीच्या नुकसानीसाठी. एकूण 71 कोटी सत्तर लाख एक हजार रकमेच्या वितरणास केवळ शासनाची मान्यता आहे. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या फॉर्मनुसार, कार्यासन M-11 ने खाते शीर्षकानुसार हा निधी DBT प्रणालीद्वारे वितरित केला पाहिजे.

या प्रस्तावांतर्गत प्रत्येक लाभार्थीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायद्याने आवश्यक असलेल्या नमुन्यात तयार केलेली असणे आवश्यक आहे. महत्वाचे नियम पहा 

शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या फॉर्मनुसार, कार्यासन M-11 ने खाते शीर्षकानुसार हा निधी DBT प्रणालीद्वारे वितरित केला पाहिजे. या प्रस्तावांतर्गत प्रत्येक लाभार्थीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायद्याने आवश्यक असलेल्या नमुन्यात तयार केलेली असणे आवश्यक आहे. आणि वरील अनुक्रमांक 2, दिनांक 24 जानेवारी, 200 चा वापर करून ती २ ने आवश्यक आहे. 

कोणते जिल्हे आहेत हे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

Leave a Comment

Close Help dada